งานแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในบ้านย่านบางแค

10 / 100

งานแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
อาการคือ ไฟฟ้าโซนหลังบ้านดับ
ด้วยสาเหตุ 2 สาเหตุ
-ชุดไฟ 2 Way ช๊อต
-พัดลดดูดควัน พัง
*ติดตั้งพัดลมโรงงานแบบติดผนัง
แปลงสวิทช์ให้ลงมาอยู่ที่หน้าเสาเพื่อง่ายต่อการปิด/เปิด

*ติดตั้งไฟแสงสว่างแบบ LED 100 W. ส่องสว่างบริเวณทำงาน
สถานที่เป็นลักษณะโกดัง

* แก้ไขไฟนีออนแบบเดิมให้เป็น LED
โดยให้คงตัวโคมไฟไว้เช่นเดิม

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด