ตรวจซ่อมแก้ไขกล้องวงจรปิด

9 / 100
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด

งานตรวจซ่อมแก้ไขกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อก
ย่านจรัญสนิทวงศ์ 30 

  • ปัญหาที่ตรวจพบ
    -DVR ไม่ทำงาน
    -ตัวกล้อง ไม่ทำงาาน
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด

ตรวจซ่อมแก้ไขเรียบร้อยครับ…
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด Fixtohome

สนใจติดตอ 094-2564496