Fixtohome ซ่อมกล้องวงจรปิด ระบบ IP Canera

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด

Fixtohome  เราไม่ทิ้งลูกค้า ไม่ทิ้งงาน บริการหลังการขาย

งานซ่อมกล้องวงจรปิดที่เดอะมอลบางแค กล้อง IP Camera

อาการของกล้องวงจรปิดก็คือ อยู่ดีๆภาพหายไป

ลูกค้าทำการแก้ไขเองในเบื้องต้นแล้วทราบว่ากล้องเสีย

แต่ด้วยความไม่แน่ใจ จึงเรียกช่างเข้าตรวจสอบให้.

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิดช่างซ่อมกล้องวงจรปิด  

 

ตรวจสอบระบบ IP ของกล้องวงจรปิด ไม่มีปัญหา

ตรวจสอบระบบ LAN ไม่มีปัญหา

ตรวจสอบระบบ POE ไม่มีปัญหา

ตรวจสอบที่ IP Camera พบปัญหา

ตรวจสอบที่ RJ45  พบปัญหา

ทุกอย่างทูกแก้ไขเรีบร้อยดีไม่มีปัญหา

ช่างวุฒิกร Fixtohome  โทร 094-2564496

#ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด #ซ่อมกล้อวงจรปิด #ติดตั้งกล้องวงจรปิด #ราคากันเอง