งานแก้ไขระบบไฟรั้ว ช๊อตทั้งไลน์

11 / 100
ช่างคนเดิมเดินสายไฟด้วยท่าอ PE ฝังดิน
สร้างจุดพักด้วย Box พลาสติก ติดพื้นดิน (ไม่น่าทำ)
เชื่อมต่อโดย Terinal แบบแผงเหล็ก
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ต่อมาพื้นดินยุบตัวท่อหลุดจาก BOX
น้ำเข้า / หนูกัดสายไฟ / Terminal เป็นสนิม
“ไฟช๊อต”
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด Fixtohome
รับบริการ ตรวจเช็ค, แก้ไข, ติดตั้ง, ย้ายตำแหน่ง
สนใจติดต่อที่ 094-2564496