งานแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

6 / 100

งานแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เป็นระบบไฟฟ้าภายในที่เก่ามากแล้ว
และมีการแก้ไขหลายครั้ง และดูยุ่งเหยิงพอสมควร.

ดังนั้นทางเจ้าของร้าน จึงได้มีการบูรณะใหม่
ด้วยการวางระบบใหม่ ให้ดูเป็นระเบียบกว่าเดิม
โดยใช้การเดินสายด้วย THW 1×2.5 และ 1×1.5
และท่อป้องกันไฟสีขาว.

 

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด