งานแก้ไขระบบสายสัญญาณ De Zone แจ้งวัฒนะ

45 / 100

งานตรวจเช็คแก้ไขกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อก ถนนแจ้งวัฒนะ

อาการกล้องดับหลายจุด  สาเหตุหลังการตรวจเช็คนั้น
เกิดจากหลายประการ หลายอาการครับ ทั้งหนูกัดสาย
ตัวกล้องมีปัญหา ปัญญาการจ่ายไฟ จุดต่อ
ปัญหาตัวเครื่องบันทึกเอง หลายอย่างครับ
เพราะอายุงานของอุปกรณ์หลายอย่าง หลายปีพอดู

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด