งานแก้ไขกล้องวงจรปิดระบบ IP

55 / 100

งานแก้ไข กล้องวงจรปิดภายในลิฟท์
สัญญาณจะหลุดบ่อยสาเหตุจาก bandwidthไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานครับ.

Facebook

สนใจติดต่องาน 0942564496 ช่างไก่

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด