งานแก้ไขกล้องวงจรปิดย่านวัดบางไผ่ นนทบุรี

10 / 100

งานแก้ไขกล้องวงจรปิด ระบบอนาล็อก

วางสายสัญญาณด้วย RG6 Power ในท่อ PE
สาเหตุเนื่องจากน้ำเข้าท่อ PE สาย POWER มีปัญหา
ไฟไม่จ่ายไปยัง Adappter ครับ

 * งานแก้ไข , งานติดตั้งใหม่ ,งานย้าย ,งานถอด
 * ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด 
Fixtohomecctv

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด

#ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
#ซ่อมกล้องวงจรปิด
#Fixtohome