งานติดตั้งกล้องวงจรปิด บางขุนเทียน14

19 / 100

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด Fixtohome
ให้บริการตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข กล้องวงจรปิด
ทุกระบบ ทุกอาการ และของทุกช่างที่ติดตั้งไว้
และเรายังให้บริการนอกสถานที่ทั้งกรุงเทพฯ
และปริมณฑล.

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบโรบอท
เป็นกล้องที่ลูกค้าสั่งออนไลน์มา
แล้วติดต่อทางเรา Fixtohome
เข้าทำการติดตั้งทั้งหมด 4 ตัว
พร้อมทั้งติดตั้ง AP Acher80 
เพื่อกระจายสัญญาณ WIFI เพิ่มเติม
ให้กับกล้องทั้ง 4 ตัวอีก 1 จุด

 

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด

#ช่างซ่อมกล้องวงจรปิดมืออาชีพ
สนใจติดต่อ โทร 094-2564496 ช่างไก่