ติดตั้งกล้องวงจรปิด/ที่มีนบุรี

7 / 100
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ VN คลีนิก
มีนบุรี  ทั้งหมด 5 ตัว 
งานเก็บสายด้วยรางพลาสติก
วางสายสัญญาณด้วย LAN + Balun
จ่ายไฟ AC 220V ใช้อแดปเตอร์ปที่ปลายสาย

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ระบบกล้องวงจรปิด หรือ ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
หากท่านคิดว่ามันง่าย
มันก็ง่ายหากท่านคิดว่ายากมันก็ยาก
แต่ทว่า ความยากง่าย มันไม่ได้อยู่ที่คิด
ต้องมีประสบการณ์ในการผ่านกระบวนการฝึกฝนมาด้วย
ผ่านความผิด ความถูกต้อง ผ่านความเสี่ยงมาก่อน
ไม่ว่าจะเสี่ยงไฟฟ้าดูดหรือช๊อต เสี่ยงตกบันได บาดเจ็บ ฯลฯ
ซึ่งมันไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องเสี่ยงเลย.
Fixtohome
คือทางเลือกของท่าน
ที่เราหวังว่าจะช่วยท่านได้
เพียงท่านเปิดใจ เราก็ยินดีเข้าดูแลท่าน
ปัญหาที่ท่านอาจเผชิญอยู่
เช่น ช่างเก่าไม่อยู่,ช่างคนเดิมเลิกกิจการ,
หาช่างไม่ได้,แก้แล้วไม่หาย, ฯลฯ