งานติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารพาณิชย์3ชั้น

17 / 100

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในอาคารระบบอนาล็อก 12 จุด
Dahua Thecnology
วางท่อร้อยสาย
เก็บความเรียบร้อยด้วยตู้เหล็ก

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด