งานซ่อมกล้องวงจรปิด สุขุมวิท61

10 / 100

งานซ่อมกล้องวงจรปิดย่านสุขุมวิท 61 
ร้านอาหาร Japan Style
กล้องวงจรปิด ดับหลายจุด
และเครื่องบันทึกไม่ทำงาน

ทีมงานช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
Fixtohome  เข้าตรวจซ่อมแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อย

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด
ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด