Skip to main content
บริการจริงใจไม่ทิ้งลูกค้า
โทร 094-2564496 วุฒิกร

Fixtohomecctv

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิดมืออาชีพ

Fixtohome

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด Fixtohome
เราให้บริการตรวจเช็คซ่อมแก้ไขนอกสถานที่
ตรวจซ่อมแก้ไขทุกระบบทุกอาการ ทุกยี่ห้อ

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด

– IP CCTV
– Analog CCTV
– LAN Network
– Power
– Electrical system.

CCTV

ปัญหาที่ท่านพบ
– ช่างเก่าติดต่อไม่ได้
– ติดตั้งเองแล้วเกิดปัญหา
– Configuration 

Skip to content